Naukowe CV / Scientific CV


DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO: Michał Antkowiak

DATA URODZENIA: 14 Marca 1990

KONTAKT: michu1403@gmail.com


EDUKACJA

OD 2014: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia doktoranckie, kierunek: Biologia.

Praca doktorska: Rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków roślin a zmiany struktury krajobrazu – wykorzystanie narzędzi teledetekcyjnych w monitoringu obcych i inwazyjnych elementów flory.
promotor: prof. dr hab. Jan Holeksa, dr Maciej Nowak.

2012 – 2014: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie, kierunek: Ochrona Środowiska.

Praca magisterska: Teledetekcja flory inwazyjnej (na przykładzie aglomeracji Poznańskiej) jako źródła danych w monitoring środowiska.
promotor: dr Maciej Nowak.

2009 – 2012: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia licencjackie, kierunek: Ochrona Środowiska.

Praca licencjacka: Dom pasywny jako przykład racjonalnej gospodarki energią.
promotor: dr Andrzej Grzybowski.


UDZIAŁ W PROJEKTACH

2015: Współudział w projekcie „Ptaki w mieście” w ramach małego grantu prezydenta miasta Poznania autorstwa stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju. Koordynator do spraw bazy danych.

2015: Współautor i wykonawca projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Innowacyjna Gospodarka oraz Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego – Uniwersytet Młodych Wynalazców pod tytułem: “Stymulujemy geo- i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika.” (Projekt pierwszy na liście w Polsce spośród startujących).

2014-2015: Uczestnictwo w projekcie studenckim sekcji BioGIS “Interaktywny Atlas Różnorodności Biologicznej Moraska” w ramach zadania “Atlas rozmieszczenia roślin obcych inwazyjnych na obszarze Moraska”

2013-2014: Współautorstwo w projekcie: “Przyrodnicze modelowanie system powodziowego rzeki Warty na obszarze miasta Poznania”, badania sfinansowane przez dziekana Wydziału Biologii UAM, opiekun naukowy projektu: dr Maciej Nowak.

2013: Inwentaryzacja rzadkich i zagrożonych gatunków flory Wielkopolskiego Parku Narodowego.

2013: Współautorstwo map w projekcie: “Atlas rozmieszczenia płazów dla miasta Poznania”.

2013: Uczestnictwo w międzynarodowym obozie badawczym studentów leśnictwa Forseen POMERANIA 2013 (12-18 Sierpień, Wrzosy), projekt: “Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA”.

2012-2014: Uczestnictwo w projekcie studenckim sekcji BioGIS “Interaktywny Atlas Różnorodności Biologicznej Moraska” w ramach zadania “Mapa Sozologiczna Moraska w skali 1:10 000”

OD 2012: Współautorstwo, wykonywanie i prowadzenie interdyscyplinarnego, studenckiego projektu “Interaktywny Atlas Różnorodności Biologicznej Moraska jako nowe narzędzie zarządzania środowiskiem przyrodniczym”, od Lipca 2013 projekt oficjalnie objęty został patronatem United Nation on Biodiversity Decade, opiekun naukowy projektu:  dr Maciej Nowak.


AKTYWNE UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

2015: Poster podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego (17-18 Października) „Stymulowanie geo- i bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym poprzez modelowanie w środowisku GIS optymalnego układu sieci zadrzewień.” (współautorzy: Nowak M., Pędziwiatr K., Konieczna P.)

2015: Wygłoszenie referatu podczas I konferencji GIS w Nauce (1-3 Czerwca): “Wykorzystanie narzędzi GIS w badaniach rozmieszczenia flory obcej inwazyjnej” (współautorzy: Nowak M., Meissner M., Kolasa M., Jabłońska A., Jagielska K.)

2015: Poster podczas I konferencji GIS w Nauce (1-3 Czerwca): “GIS i dane przestrzenne w zarządzaniu zadrzewieniami (krajobraz rolniczy)” (współautorzy: Nowak M., Pędziwiatr K., Konieczna P.)

2015: Poster podczas I konferencji GIS w Edukacji (2-3 Czerwca): “Wykorzystanie narzędzi GIS/GPS w edukacji przyrodniczej uczniów oraz studentów” (współautorzy: Nowak M., Meissner M., Gutowski M.,)

2015: Poster podczas I Toruńskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych (20-22 Marca): “ Wykorzystanie narzędzi GIS/GPS w edukacji przyrodniczej uczniów oraz studentów” (Meissner M., Kolasa M.)

2014: Referat podczas III Forum BioGIS (24 Października): “Projektowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej – Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów w oparciu o technologię GIS/GPS” (współautorzy: Meissner M., Kolasa M., Gutowski M.)

2014: Poster podczas III konferencji naukowo-dydaktycznej (10 Kwietnia): “Niełatwa jest botanika dla laika – wnioski z działalności dydaktycznej Sekcji Geobotanicznej KNP UAM” (współautorzy: Jędrzejczak M., Dominiak M., Garbarczyk A., Jagielska K., Majchrzak B., Mróz P., Ogrodowczyk Z., Olejnik N., Pędziwiatr A., Rzepka M., Skitek A., Szrama K., Żurek S.)

2014: Poster podczas III konferencji naukowo-dydaktycznej (10 Kwietnia): “Regresja rzadkich roślin naczyniowych wybranych Obszarów Ochrony Ścisłej w Wielkopolskim Parku Narodowym – bogactwo gatunków a przemiany ekosystemów” (współautorzy: Jędrzejczak M., Olejnik N., Skitek A., Rzepka M., Majchrzak B., Ogrodowczyk Z., Pędziwiatr A., Szrama K., Rawlik M., Podsiedlik M.)

2014: Poster podczas III konferencji naukowo-dydaktycznej (10 Kwietnia): “Stan prac projektu – Przyrodnicze modelowanie systemu powodziowego rzeki Warty na obszarze administracyjnym Poznania” (współautorzy:Meissner M., Stachura K., Kolasa M., Konieczna P., Pędziwiatr K., Jagielska K., Szymkowiak N., Szkudliński W., Kmieć M., Chojnacki J., Jabłońska A., Skorupiński M., Sieniawski M.)

2014: Poster podczas III konferencji naukowo-dydaktycznej (10 Kwietnia): “Stan prac studenckiego projektu: Inteaktywny Atlas Różnorodności Biologicznej Moraska jako nowe narzędzie zarządzania środowiskiem przyrodniczym” (współautorzy: Pędziwiatr K., Kaczmarek J., Kaczmarski M., Konieczna P., Stachura K.)

2014: Wygłoszenie referatu podczas III Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody (13-14 Marca) tytuł: “Wykorzystanie narzędzi GIS-owych w modelowaniu systemu powodziowego rzeki Warty na przykładzie Poznania”. (współautorzy: K. Stachura, M. Meissner)

2013: Referat podczas 8 Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników – Od Biotechnologii do Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (7 Listopada): “The regression of rare and protected plants species on the selected areas of strict protection in the Wielkopolska National Park: State of resources, cause of vanishing” (współautorzy: M. Jędrzejczak, Olejnik N., Skitek A., Rzepka M., Majchrzak B., Ogrodowczyk Z., Pędziwiatr A.)

2013: Wygłoszenie referatu podczas II Forum BioGIS (10 Październik): “Baza danych sozologicznych jako podstawa badań różnorodności biologicznej” (współautorzy: Konieczna P., Meissner M., Pędziwiatr K., Stachura K.)

2012: Poster podczas XXI ogólnopolskiej konferencji fotointerpretacji i teledetekcji „Telegeoinformacja w badaniach i ochronie środowiska (27-28 Listopada, Toruń):”Zastosowanie narzędzi GIS w kartowaniu flory” (współautorzy: P. Konieczna, M. Jędrasik, K.Stachura, S.Piotrowska)

2012: Wygłoszenie referatu podczas GIS day (14 Listopada): “Zastosowanie narzędzi GIS w ochronie środowiska” (współautorzy: Achtenberg K., Konieczna P., Pędziwiatr K., Stachura K.)


ARTYKUŁY

Achtenberg K., Antkowiak M., Cygan A., Konieczna P., Nowak M., Pędziwiatr K., Stachura K., 2014, Mapa sozologiczna w lokalnych badaniach przekształceń środowiska przyrodniczego [w:] Geomatyka I Inżynieria, PWSTE, Jarosław: 27-50. ISSN 2082-2952.

Pędziwiatr K., Antkowiak M., Konieczna P., Meissner M., Stachura K., 2014, Baza danych sozologicznych jako podstawa badań różnorodności biologicznej [w:] II Forum BioGIS w Poznaniu 9-10 listopad 2013 :materiały konferencji naukowej

Achtenberg K., Antkowiak M., Cygan A., Konieczna P., Kuchcińska A., Marciniak Ł., Męczekalska M., Nowak M., Pędziwiatr K., Stachura K., 2013, Mapa sozologiczna obszaru Moraska [w:] Kalejdoskop GIS tom II, ESRI Polska, Warszawa: 92-93. ISBN 978-83-927725-2-1


CERTYFIKATY

2014: Metody oceny stanu ekologicznego rzek wg wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej

2013: Introduction to ArcGIS

2013: Introduction to LiDAR data menagment

2013: LiDAR data processing using LAStools

2013: Budowa i zarządzanie geobazami – zagadnienia zaawansowane

2013: Wprowadzenie do ArcGIS Online. GIS w sieci


INNE

2015: Organizacja IV konferencji GIS w Nauce na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

2014: Organizacja Gis day 2014 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

2014: Organizacja III Forum BioGIS na Wydziale Biologii UAM

2014: Organizacja studenckiej części III Konferencji Naukowo-Dydaktycznej I Jubileuszu 30-Lecia Wydziału Biologii UAM

2013-2014: Sekretarz Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM

2012-2015: Organizacja “Wiosennej szkoły GIS dla przyrodników” w Gołąbkach

OD 2013: Utworzenie oraz prowadzenie Klubu Filmowego Przyrodników na Wydziale Biologii UAM

2013: Organizacja II Forum BioGIS: “System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej”

2013: Organizacja studenckiej wymiany (w Polsce) pomiędzy Narodowym Uniwersytetem w Chersoń a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2013: OrganizacjaNocy Biologów, Koordynacja Koła Naukowego Przyrodników

2012-2013: Prezes Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM (22 sekcje, ponad 200 członków)

2013: Inwentaryzacja nietoperzy w forcie IV (Poznań)

Reklamy

Jeden komentarz na temat “Naukowe CV / Scientific CV”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Miejsce z którego patrzę na świat

%d blogerów lubi to: